Baker Street

Els millors casos disponibles en català a les plataformes.

Cap de magatzem
Compte pendent
Detectiu
Detectiu Conan
Detectiu Conan El cas Zero
Detectiu Conan El puny de safir blau
El Caire Confidencial
El gos dels Baskerville
Les mans del pianista
Sherlock Holmes El gos dels Baskerville
Sherlock Jr (1924)
The Show