Generació porno

Català   |  Documental  |  53 min. | 2023

“Generació porno” és una sèrie documental que analitza la relació actual dels joves amb el sexe, tot establint
un diàleg directe amb els adolescents i els seus pares, amb professionals de la indústria del porno i amb
experts en educació sexual. Aquesta coproducció de 3Cat, ETB i Shine Iberia reflexiona i ofereix respostes
davant la greu problemàtica de l’educació sexual de tota una generació d’adolescents amb accés il·limitat i
indiscriminat a la pornografia, amb testimonis i dades reveladores.

Com influeix la indústria del porno en la vida sexual de les noves generacions? “Generació porno” busca respostes
i analitza com afecta els joves l’accés primerenc a la pornografia i com les expectatives sexuals prenen forma a
partir d’aquest entreteniment. La sèrie documental aborda tant la hipersexualització en la música, els videoclips i els
videojocs, com també els desafiaments als quals s’enfronten els adolescents a les xarxes socials.
Després del treball de molts anys, aquesta producció es presenta com un retrat rigorós, i alhora distès, d’una realitat
evident i preocupant: la indústria del porno està marcant la vida sexual de les noves generacions, que traslladen
aquestes conductes a la vida real i alteren sensiblement la manera que tenen de relacionar-se amb les persones del
seu entorn.

A partir d’aquí, “Generació porno” pretén ensenyar, entretenir, i sobretot fer reflexionar els espectadors sobre el tipus
d’educació sexual que reben els adolescents d’avui en un context nou, en què ja no cal buscar expressament el
porno per trobar-lo. Amb testimonis i dades sobre la taula, la sèrie planteja la necessitat d’una educació sexual més
completa, tant en l’àmbit familiar com en l’escolar, i busca promoure un debat social sobre aquesta problemàtica. A
través d’experiències immersives i converses amb experts, “Generació porno” convida a la reflexió sobre quina educació
sexual reben els adolescents i pretén generar un canvi en la situació actual.

0
Qualificació
Mès Informació
Fitxa de doblatge

0
Qualificació
Mès Informació
Fitxa de doblatge