Dinamita

Català   |  Comèdia  |  25 min. | 2003

A aquests actors i actrius s’hi ha d’afegir la participació, en els esquetxos i gags, d’un grup ampli d’actors de repartiment, que ja han treballat en altres muntatges de Tricicle i, també, dels mateixos membres de Tricicle, que es reserven el dret a sortir a la sèrie quan ho creguin oportú.

Pel que fa als personatges, en els nous capítols de “Dinamita!”, hi continuaran apareixent, de manera episòdica, el taxista, el quiosquer, la reportera Adriana Purtí, l’entrevistadora de televisió i l’home del temps.

El Dr. Perquè, interpretat per l’actor Lluís Marco, també es manté com l’encarregat de tancar cada capítol amb la seva particular reflexió per a tots aquells teleespectadors que han perdut el temps davant la pantalla del televisor mirant els gags.

La segona entrega de “Dinamita!” consta de tretze capítols de 25 minuts. Cada un dels episodis és independent dels altres i està format per un mínim de vint esquetxos (o gags).

Els capítols s’estructuren al voltant d’una idea central que serveix de gag de repetició, idees com, per exemple, deixar de fumar, els debats o les cartes al director.

En cada episodi s’ha intentat interrelacionar els diferents esquetxos de manera que els espectadors (els més atents o els amants del vídeo) puguin percebre cada capítol com una unitat i no com una successió d’esquetxos.

Només hi ha dos personatges fixos a la sèrie: el Savi, interpretat per Vicenç Domènech, i el Dr. Perquè, interpretat per Lluís Marco. Tots dos apareixen en cada capítol i fan una única intervenció: el Savi interrompent per sorpresa qualsevol esquetx i el Dr. Perquè tancant cada capítol amb el seu espai dedicat a la reflexió intel·lectual. Ningú no podrà dir que és un programa d’humor sense missatge.

0
Qualificació
Mès Informació
Fitxa de doblatge

0
Qualificació
Mès Informació
Fitxa de doblatge