Món editorial

Les pel·lícules disponibles en català basades en diferents aspectes del món editorial: editors, biblioteques, escriptors, traductors, etc.

Els traductors
La Biblioteca dels Llibres Rebutjats