The embrace

VOSC   |  Terror  |  17 min. | 2022

Un pare intenta reconcilar-se amb el seu fill portant-lo a una caceria de cèrvols. La seva intromissió farà que l’equilibri del bosc faci despertar l’esperit femení de la terra.

0
Qualificació
Mès Informació
Fitxa de doblatge

0
Qualificació
Mès Informació
Fitxa de doblatge