Estació d’enllaç

Català   |  Comèdia, Drama  |  42 min. | 781488000

La sèrie gira al voltant del microcosmos d’una estació de tren, un espai que connota comiat, cruïlla, decisions, penediments, persecució, viatge, somnis, fugida, retrobament, mosaic de vides i tipologies humanes diverses.

Les situacions dramàtiques que es generen a ‘Estació d’enllaç’ pivoten a l’entorn de la vida personal de personatges fixos, que fan de l’estació el seu paisatge habitual, i d’altres d’esporàdics que, en cada capítol, es converteixen en l’excusa argumental.

0
Qualificació
Mès Informació
Fitxa de doblatge

0
Qualificació
Mès Informació
Fitxa de doblatge